Đặt vé tàu qua điện thoại

Để phục vụ tốt hơn nhu cầu đi lại của hành khách trên mỗi chuyến tàu. Công ty du lịch Hà Nội tổ chức đường sắt bán vé đặt được vé qua điện thoại cá nhân đặt vé phục vụ hành khách trong vòng 7 km (từ vé ga Hà Nội đến địa chỉ).

tong-dai-dat-ve

Đặt vé qua điện thoại 0438770298
Hành khách vé đến nơi với khoảng cách dịch vụ chịu thuế> 7 km theo các mức sau:
+ Từ 7-9 bao gồm km km: 25.000 đồng / 1 vé.
+ Trong số 9 km đến 15 km: km / thẻ 1don Mỗi bộ sưu tập thêm 8.000dong ngồi
+ Từ hơn 15 km trở lên, tạm thời phục vụ hành khách.
+ Nếu hành khách mua vé với số lượng vé 20 trở lên mua vé theo hình thức vé tập thể.
Ga Hà Nội xảy ra chỉ cần đặt vé cho hành khách với số điện thoại cố định và địa chỉ cụ thể. Không có dịch vụ hành khách sẽ mua vé trong ngày.
Lưu ý: Giá vé không bao gồm các bữa ăn và các loại thuế.

giao hàng miễn phí với một khoản phí dịch vụ 40k / vé