Tag:

TP Nha Trang Gắn du lịch với phát triển nghề truyền thống

TP Nha Trang (Khánh Hòa) được xem là thành thị du lịch. Với nhiều làng nghề truyền...